JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

จังหว้ดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562


ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point และการใช้ Internet)
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ ความสามารถในการให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
2) มีความสามารถในการประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3) มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : จังหว้ดอ่างทอง อ่างทอง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

จังหว้ดอ่างทอง,อ่างทอง
จังหว้ดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่โพส 6 มิ.ย. 2562

Top 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,นครสวรรค์,นครราชสีมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม 2564
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล,สงขลา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564
กรมท่าอากาศยาน,กรุงเทพมหานคร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 – 22 มกราคม 2564
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน),รถไฟฟ้ามหานคร,รถไฟฟ้า,ทางด่วนและรถไฟฟ้า,รถไฟฟ้าสายสีม่วง,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,รถไฟใต้ดิน,bmcl,mrt,subway,รถไฟฟ้า MRT,MRT,BEM,SUBWAY
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564