JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8,การประปาส่วนภูมิภาค,อุบลราชธานี

( รอบ 2 ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวรายเดือน เปิดรับสมัคร 13 - 31 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดืน 14160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

วิธีสมัคร :สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เลขที่ 37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 - 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม Fileแนบ
Tags : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี