JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานเอกชน

พนักงานขับรถ

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร

- ขับรถสำนักงาน/ ขับรถผู้บริหาร
- ตรวจเช็ค ทำความสะอาดให้รถยนต์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เลขที่ 1256/9 อาคาร พว. ชั้นที่ 1-5

ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

โทร : 0951415369
Tags : พนักงานขับรถ