JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานสาธารณสุข

การประปาส่วนภูมิภาค,สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 24 พฤษภาคม 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าทีช่างโยธา
จำนวน 5 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส. ทางช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ที่อยู่ 31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วันที่เปิดรับสมัคร 13 - 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : การประปาส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานี