JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม รับสมัครวันที่ 21 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้) ดังนี้

1. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม เพื่อสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะระดับ ป.ตรี และ ป.โท เท่านั้น) รับสมัครวันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
2. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (ระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ป.ตรี และ ป.โท) รับสมัครวันที่ 21 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job2.ocsc.go.th

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
2. วิชาภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข : ต้องเป็นผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
Tags : สำนักงาน ก.พ.