JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ผ่านภาค .ก,กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562

1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

2 นายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 10840 - 11930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

4 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 10840 - 11930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
เงินเดือน 10840 - 11930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทุกสาขาวิชา

** ต้องผ่านผ่านภาค .ก

สมัครทางเว็บไซต์ https://royalrain.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ผ่านภาค .ก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร