JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ตำบล ทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี