JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานสาธารณสุข

นครนายก,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

1 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ

2 ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 90 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : นครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก