JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2562 - 13 พฤษภาคม 2562

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมพัฒนุมชน
( เปิดรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2562 - 13 พฤษภาคม 2562 )

1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

4 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาดิจิตอลกราฟฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

สมัครทางเว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2562 - 13 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม Filel แนบ
Tags : กรมการพัฒนาชุมชน