JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

นครราชสีมา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 11-26 เม.ย. 62

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระหว่างวันที่ 11-26 เม.ย. 62

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10500 - 12000 บาท
คุณสมบัตเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พทณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 35 ถนนมนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วันที่เปิดรับสมัคร : 11-26 เม.ย. 62

Tags : นครราชสีมา