JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,พิษณุโลก,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

สมัครทางเว็บไซต์ File แนบ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข