JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2562

สำนักงานประกันสังคมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ระดับชั้นสูง สังกัดกองกฎหมาย โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2562 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2134 , 2147


ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ระดับชั้นสูง สังกัดกองกฎหมาย
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : องบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานประกันสังคม