JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562

1 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกวาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมวิทยาศาสตร์บริการ