JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2562

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.พ. กำหนด (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

สมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา