JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

1 ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญตรีทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://prd.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมประชาสัมพันธ์