JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานเอกชน

Clinical Representative

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านชีวโมเลกุล (Abbott Molecular, Luminex) และผลิตภัณฑ์ตรวจหายีนมะเร็ง (Biocartis) รับสมัครพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านชีวโมเลกุล (Abbott Molecular, Luminex) และผลิตภัณฑ์ตรวจหายีนมะเร็ง (Biocartis) รับสมัครพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา

รับสมัครเพิ่ม: Clinical Representative จำนวน 1 ตำแหน่ง (ผู้แทน Hybrid รพ.จุฬา/อีสาน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้แทนขายและสนับสนุนด้านงานขายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล การเข้าพบแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่ออธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การออกบู๊ธแสดงผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ:
1. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
2. จบปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการขาย/ติดต่องานกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ปี
4. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
5. สามารถทำงานได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
6. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
7. บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

สนใจติดต่อ: ส่ง Resume มาที่ คุณกานดาณัฎฐ์ 094-665-4691, Email: karndanat.m@qbiosci.com
Tags : Clinical Representative

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา