JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12690 บาท
สังกัด แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาบัญชี

2 ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12690 บาท
สังกัด แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาบัญชี การเลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แผนกงานแต่งตั้งบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล อาคาร LED ชั้น 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค