JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ป.ตรี 21000 บาท ป.โท 24500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี / โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ :
วันที่เปิดรับสมัคร : 7 - 18 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์