JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน: 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน: 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ การเลขานุการ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 02-950-8578, 02-590-8220 หรือ www.mhso.dmh.go.th

Tags : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข