JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป. ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง
จำนวน 22 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2 บุคลากร
จำนวน 33 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3 บุคลากร
จำนวน 43 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง
จำนวน 63 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร (ผู้พิการ)
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

7. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
จำนวน 45 อัตรา
เงินเดือน 9400 + 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องฝึกอบรม 4 และ 5 ชั้น 3 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 21 - 25 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมสรรพากร