JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6,ขอนแก่น,กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 22 มกราคม 2562

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 ขอนแก่น
เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 ขอนแก่น กรมประมง