JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มกราคม 2562

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง อาคา อุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
Tags : กรมปศุสัตว์