JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย(รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2562

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 01/2562 เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6

ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 6
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี การเงิน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วันที่
เปิดรับสมัครแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2562
Tags : องค์การจัดการน้ำเสีย