JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นิติกร (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมวิชาการเกษตร