JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

[ 116 อัตรา] กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 37 อัตรา
2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
4 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
8 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา
10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา
11 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
12 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
13 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
14 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา

ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา
16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) จำนวน 1 อัตรา
17 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2561
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562