JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จำนวน 13 อัตรา
ชื่อฝ่ายงาน ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร
ระดับผู้บริหาร
1.รองผู้จัดการ
2.ผู้อำนวยการฝ่ายสนันสนุนการบริหารงาน
ระดับปฏิบัติการ

- หัวหน้างาน
1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี
2.หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
3.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4.หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
5.หัวหน้างานบริหารโครงการ

- เจ้าหน้าที่
1.เจ้าหน้าที่การเงิน
2.เจ้าหน้าที่พัสดุ
3.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
4.เจ้าหน้าที่วิเคาะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
5.เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ https://thaimediafund.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์