JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

ปราจีนบุรี,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

สพม. เขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18000 บาท
จำนวน 25 อัตรา
ดังนี้
1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
4 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
6 กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
7 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
8 กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
9 กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 อัตรา
10 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
11 กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เลขที่ 60 หมู่ ที่ 14 ถนน สุวรรณ ศร บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7