JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่,เชียงใหม่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 7 - 21 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 9400 ค่าครองชีพ 600 รวม 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : 7 - 21 พฤศจิกายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม 053-112725
Tags : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่