JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เปิดรับสมัคร 8 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://oae.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร