JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเกษตร สาขาบัญชี สาขาพาณิชยการและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://oae.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร