JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://cad.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายะเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์