JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักข่าว จำนวน 6 อัตรา สมัครทางไปรณีย์ เปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561

ด้วยศูนย์ข่าวเปิด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักข่าว จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้ช่วยนักข่าว
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : ส่งใบสมัครทางไปรณ๊ย์ ลงทะเบียน EMS พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ศูนย์ข่าวเปิด 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ