JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสุขภาพจิต,ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3,นครสวรรค์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 31 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ที่ตั้ง 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์