JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานสาธารณสุข

กรมอนามัย,นักวิชาการสาธารณสุข

กรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 2 ตึกสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข