JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,เชียงใหม่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิสมัคร : สมัครด้วตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดถนนโชตนา
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชียงใหม่