JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี,อุดรธานี

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 24 ตุลาคม 2561

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เลขที่ 9/9 ถนนอุดร - สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 24 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี อุดรธานี