JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร - พนักงานทำความสะอาด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 9000 บาทวัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2561
ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เวลา 09.00-16.00น. หรือโทรสอบถาม 02-248-8999 ต่อ 71320
Tags : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์