JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 24 กันยายน 2561 - 4 ตุลาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์)
( เปิดรับสมัครวันที่ 24 กันยายน 2561 - 4 ตุลาคม 2561 )

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์)
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทําและเผยแพร่ภาพวิจิตร รวมทั้งภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตร์ข่าว และสารคดี เขียนบทถ่ายทําภาพยนตร์ ล้างฟิล์ม และล้างอัด ขยายภาพ ตัดต่อหรือตกแต่งฟิล์มตกแต่งภาพ
ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อและเทียบเสียงภาพยนตร์และภาพสไลด์ พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จัดหมวดหมู่และ
เก็บรักษาภาพและฟิล์ม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครทางเว็บไซต์ : https://doae.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมส่งเสริมการเกษตร