JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี,ลพบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2561

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลาง ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
วันทที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ลพบุรี