JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561

[ขยายเวลารับสมัคร]
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ซอยโยธี ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561
Tags : กรมการแพทย์