JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม,สมุทรสงคราม

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล เปิดรับสมัคร 23 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
อัตราเงินเดือน : 12,080 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
เพศ : ชาย
อายุ : 18-55 ปีบริบูรณ์
ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัทรสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

อ่านรายละเอียดประกาศสมัครและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 กันยายน 2561 ได้ทาง
https://www.dlt.go.th

Tags : สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม