JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก เงินเดือน 37680 บาท เปิดรับสมัคร 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561

1 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน : 37680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณีและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก

2 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่
อัตราเงินเดือน : 37680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณีและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคารเพชร ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมทรัพยากรธรณี