JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- นักวิชาการสถิติ จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม 2561
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เวลา 09.00-16.00น.


(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ) http://www.smartteen.net/…/…/download/20-1286-1534736080.pdf
Tags : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์