JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561

1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (บุคคลทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป File แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคนพิการ File แนบ
Tags : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา