JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 21 - 27 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี(กลุ่มงานปกครอง) ชั้น ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมการปกครอง