JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้าทำงาน เปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมพ่วงบุตร ชั้น 1 อาคารสนามกีฬาศุภชลาศัย กรมพลศึกษา ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมพลศึกษา