JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 สิงหาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาทวัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 สิงหาคม 2561
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เวลา 09.00-16.00น.


(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ) http://www.smartteen.net/main/index.php?mode=maincontent&group=94&id=1262
Tags : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์