JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 35,000 120,000 เปิดรับสมัคร 16 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine)
อัตราเงินเดือน : 40,000 - 120,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2
2. มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 อย่างน้อย 7 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

2 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย
อัตราเงินเดือน : 40,000 - 163,800 และ 40,000 - 100,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ โดยได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา
2. ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวม 5 ปีขึ้นไป
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา
2. ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวม 3 ปีขึ้นไป
3. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

3 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา
อัตราเงินเดือน : 35,000 - 68,350 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีผลสอบ TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 7 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 100 คะแนนขึ้นไป โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร
3. มีประสบการณ์ในการทำงานประจำที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน แปล เป็นหลัก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
หรือ e-mail recruitment.mot@gmail.com
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา