JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 35,000 120,000 เปิดรับสมัคร 16 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine)
อัตราเงินเดือน : 40,000 - 120,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2
2. มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 อย่างน้อย 7 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

2 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย
อัตราเงินเดือน : 40,000 - 163,800 และ 40,000 - 100,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ โดยได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา
2. ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวม 5 ปีขึ้นไป
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา
2. ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวม 3 ปีขึ้นไป
3. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

3 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา
อัตราเงินเดือน : 35,000 - 68,350 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีผลสอบ TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 7 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 100 คะแนนขึ้นไป โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร
3. มีประสบการณ์ในการทำงานประจำที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน แปล เป็นหลัก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
หรือ e-mail recruitment.mot@gmail.com
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5