JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแรงงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือ ปริญญาเอก 10 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนกระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ
วันทีเปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิมเติม File แนบ
Tags : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน