JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สุราษฎร์ธานี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขา

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สุราษฎร์ธานี